Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen mv.

06-11-2006

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring. Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen følger op på velfærdsaftalen og udmønter i alt 39 mia. kr. i perioden 2007 til 2012.

Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen følger op på velfærdsaftalen og udmønter i alt 39 mia. kr. i perioden 2007 til 2012. Aftalepartierne (regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) er enige om at iværksætte en bred vifte af initiativer for at nå følgende målsætninger:

 

  • De offentlige forskningsbevillinger skal øges til 1 pct. af BNP i 2010.

  • Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, og mindst 95 pct. i 2015.

  • Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.

  • De danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og i 2015 skal Danmark være blandt de lande, hvor der er flest vækstiværksættere.

  • Voksen- og efteruddannelsen styrkes, herunder gennem et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og en forbedring af ordningen samt en forenklet og permanent jobrotationsordning. 


Derudover er der opnået enighed om opfølgningen på henholdsvis velfærdsaftalen og aftalen om fremtidig indvandring. Aftalerne udmøntes i en række lovforslag. Der er som led i opfølgningen opnået enighed om den konkrete uddeling af 200 mio.kr. i 2007 fra Forebyggelsesfonden og 70 mio.kr. i 2007-2010 til en forstærket arbejdsmiljøindsats.