Danmarks nationale reformprogram - første fremskridtsrapport

03-11-2006

Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse. Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredje år udarbejde et Nationalt Reformprogram for vækst og beskæftigelse. Det første Reformprogram blev således udarbejdet og fremsendt til Kommissionen i oktober 2005. I de mellemliggende år skal medlemslandene udarbejde fremskridtsrapporter for det nationale reformarbejde.

Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse. Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredje år udarbejde et Nationalt Reformprogram for vækst og beskæftigelse. Det første Reformprogram blev således udarbejdet og fremsendt til Kommissionen i oktober 2005. I de mellemliggende år skal medlemslandene udarbejde fremskridtsrapporter for det nationale reformarbejde.

Rapporterne danner grundlag for den evalueringsproces af medlemslandenes indsats for vækst og beskæftigelse, som Kommissionen og flere rådsformationer foretager forud for den årlige drøftelse af Lissabon-strategien på forårstopmøderne.

Rapporten giver en samlet præsentation af allerede gennemførte og planlagte konkrete reformtiltag på linje med reformprogrammet 2005, idet hovedfokus samtidig rettes mod ændringer og initiativer de seneste 12 måneder.

Rapporten afspejler de primære udfordringer, der blev opregnet i det Nationale Reformprogram af 2005, og tager højde for de vurderinger, som Kommissionen gav Danmarks Reformprogram i sin Fremskridtsrapport januar 2006.

Den danske Fremskridtsrapport fokuserer på planlagte og gennemførte initiativer det seneste år, herunder særligt Velfærdsaftalen, Globaliseringsstrategien og trepartsforhandlingerne om voksen- og efteruddannelse. Der er lagt vægt på at give en sammenhængende præsentation af regeringens reformer, som kan læses uafhængigt af sidste års Reformprogram.

Læs bilaget til Danmarks nationale reformprogram, første fremtidsrapport