Budgetoversigt 1, maj 2007

29-05-2007

Budgetoversigt 1, maj 2007

Overskuddet på statens finanser er opgjort til godt 98½ mia.kr. i statsregnskabet for 2006, mens der i 2007 skønnes et overskud på statens finanser på godt 82¼ mia.kr.

Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af overskuddet på de samlede offentlige finanser viser et overskud på 69 mia.kr. (4,2 pct. af BNP) i 2006. På baggrund af den aktuelle vurde-ring af dansk økonomi forventes offentlige overskud på 71 mia. kr. (4,2 pct. af BNP) i 2007 og 59¼ mia. kr. (3,3 pct. af BNP) i 2008.

Finanspolitikken i 2007 skønnes at have en omtrent neutral virkning på den økonomiske aktivitet i 2007. Finanspolitikkens stramhedsgrad i 2008 endnu ikke er fastlagt, idet de kon-krete finanspolitiske prioriteringer vil finde sted i løbet af 2007, herunder i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2008, der præsenteres i august.