Budgetoversigt 3, august 2008

26-08-2008

På finanslovforslaget for 2009 skønnes overskuddet på statens finanser til 63¼ mia. kr. i 2009, mens der i 2008 skønnes et overskud på 68 mia. kr. De ventede overskud skal blandt andet ses i sammenhæng med den aktuelle konjunktursituation med høj beskæftigelse og lav ledighed samt betydelige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 64½ mia. kr. i 2007 og 55¾ mia. kr. i 2008. Det svarer til 3,6 pct. af BNP i 2008 og 3,0 pct. af BNP i 2009.

Aktivitetsvirkningen af den samlede økonomiske politik skønnes til 0,2 pct. af BNP i 2009 inklusive et aktivitetsdæmpende bidrag svarende til 0,1 pct. af BNP fra genind-førelsen af indbetalingerne til SP-ordningen efter gældende regler. Finanseffekten, som er eksklusive virkningen fra SP-bidraget, skønnes til 0,3 pct. af BNP i 2009 navnlig i lyset af den offentlige forbrugsvækst og skattenedsættelser i medfør af blandt andet skatteaftalen fra 2007.