I form til fremtiden - Finanslovforslaget for 2009

26-08-2008

Dansk økonomi er grundlæggende sund. Beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden ekstraordinært lav. Både den offentlige økonomi og betalingsbalancen udviser pæne overskud. Og Danmark er ikke tynget af store gældsposter.

Med heri fastholder regeringen fokus på at forbedre kvaliteten i den offentlige service i Finanslovforslaget for 2009 - I form til fremtiden

Kvalitetsreformen indeholder en lang række initiativer, der skal skabe bedre velfærd for borgerne og attraktive offentlige arbejdspladser. Som led i reformen er der afsat 50 mia. kr. i kvalitetsfonden i perioden 2009-2018 til målrettede investeringer i moderne sygehuse, arbejdskraftbesparende teknologi og bedre fysiske rammer i daginstitutioner, skoler, vedrørende idrætsfaciliteter og på ældreområdet.

Finanslovforslaget for 2009 indeholder også initiativer på en række andre områder. Blandt andet et løft til sundhedsområdet og til service i kommunerne, bedre forhold for svage og udsatte grupper, nedbringelse af sygefraværet, betydelige investeringer i forskning og uddannelse, bedre vilkår for SU-modtagere, højere udviklingsbistand, og den aftalte forhøjelse af ældrechecken.