Budgetoversigt 4, december 2008

08-12-2008

På finansloven for 2009 skønnes overskuddet på statens finanser til 4½ mia. kr. i 2009, mens der i 2008 skønnes et overskud på 59 mia. kr. Det ventede fald i overskuddet skal blandt andet ses i sammenhæng med de vigende konjunkturer, udviklingen på de finansielle markeder og en lavere oliepris. Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 52¼ mia. kr. i 2008 og -¼ mia. kr. i 2009. Det svarer til 3,0 pct. af BNP i 2008 og 0,0 pct. af BNP i 2009. Finanseffekten skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2009 og er dermed opjusteret med 0,1 pct. af BNP i forhold til augustvurderingen. Dertil kommer, at der med fortsat suspension af SP-bidraget ikke vil være et aktivitetsdæmpende bidrag svarende til 0,1 pct. af BNP i 2009 som forudsat i august. Samlet set er der således tale om en opjustering af aktivitetsvirkningen på 0,2 pct. af BNP i 2009 i forhold til skønnet i august.