Danmarks Konvergensprogram 2008

Denmarks Convergence Programme 2008
08-12-2008

Danmark har i dag fremsendt sit Konvergensprogram 2008 til EU (KP08).

Konvergensprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet er en opdatering af 2015-planen fra august 2007 og er blandt andet baseret på konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008. 

I KP08 indgår de overordnede finanspolitiske mål og prioriteringer frem til 2015. Konvergensprogrammet viser, at målene om holdbarhed og strukturelt overskud eller balance frem til 2015 i det store og hele er opfyldt, selvom betingelserne er blevet vanskeligere i lyset af bl.a. finanskrisen. Forudsætningen for, at forløbet overordnet er på linje med målene om holdbarhed og saldo, er som før, at der gennemføres strukturreformer, som øger beskæftigelsen med 20.000 personer og modvirker tendensen til faldende arbejdstid frem mod 2015.