Økonomisk Redegørelse, december 2008

08-12-2008

Økonomisk Redegørelse, december 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

Dansk økonomi er meget påvirket af den finansielle uro og de svage internationale vækstforhold. Kronen og dermed rentespændet er under pres, og der er nu udsigt til store svækkelser af de offentlige finanser. Aktiviteten i økonomien var i forvejen i et mere afdæmpet vækstforløb efter opsvinget, og der ventes nu en BNP-vækst på 0,2 pct. i år, -0,2 pct. næste år og 0,7 pct. i 2010.

Med høj kapacitetsudnyttelse, blandt andet afspejlet i meget lav ledighed, samt overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen er det danske udgangspunkt væsentligt bedre end i mange andre lande. Den svage vækst indebærer, at presset på det danske arbejdsmarked tager hurtigere af end tidligere antaget, og ledigheden skønnes at stige fra 1,7 pct. af arbejdsstyrken i oktober til omkring 3½ pct. i 2010. Det vil imidlertid fortsat være lavere end den seneste bund for ledigheden, som blev nået tilbage i 2001.

Der er nu udsigt til store svækkelser af de offentlige finanser, herunder som følge af fald i aktiekurser og oliepriser i forlængelse af den finansielle uro. Overskuddet ventes således at falde fra godt 75 mia. kr. (4,4 pct. af BNP) sidste år til godt 52 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i år og vende til et marginalt underskud i 2009 (0,0 pct. af BNP) og et større underskud på knap 23 mia. kr. (-1,2 pct. af BNP) i 2010.