Budgetoversigt 1, februar 2008

04-02-2008

På baggrund af finanslovforslaget for 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til ca. 76¼ mia. kr. i 2008, mens der i 2007 skønnes et overskud på 95½ mia. kr. De store overskud i 2007 og 2008 skyldes blandt andet den gunstige konjunktursituation samt betydelige merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

På baggrund af finanslovforslaget for 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til ca. 76¼ mia. kr. i 2008, mens der i 2007 skønnes et overskud på 95½ mia. kr. De store overskud i 2007 og 2008 skyldes blandt andet den gunstige konjunktursituation samt betydelige merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 75¾ mia. kr. i 2007 og ca. 66¾ mia. kr. i 2008. Det svarer til 4,5 pct. af BNP i 2007 og 3,8 pct. af BNP i 2008. Et overvejende beregningsteknisk skøn for de offentlige finanser i 2009 viser et overskud på 51,5 mia. kr. svarende til 2,8 pct. af BNP.

Virkningen på den økonomiske aktivitet af finanspolitikken i 2008 skønnes til 0,2 pct. af BNP målt ved finanseffekten, og skønnet er dermed reduceret med 0,1 pct. af BNP i forhold til skønnet i august. I 2007 skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken.