Danmarks Konvergensprogram 2007

11-01-2008

Danmarks Konvergensprogram 2007

Danmarks konvergensprogram for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogram bygger på 2015-planen og dermed finanslovsforslaget fra august 2007, hertil kommer skatteaftalen Lavere skat på arbejde, september 2007. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

  • 2015-planen afløser 2010-planen, som med løbende opdateringer har udgjort grundlaget for tilrettelæggelsen af finanspolitikken siden 2001.

  • De to centrale pejlemærker for finanspolitikken i 2015-planen er, at:

    1) finanspolitikken skal være holdbar, og
    2) der fastholdes overskud på den offentlige saldo frem mod 2015 (strukturelt, dvs. renset for konjunkturudsving og andre midlertidige forhold).

  • Finanspolitikken i 2015-planen og Konvergensprogram 2007 opfylder kravet om holdbarhed. Centrale forudsætninger er blandt andet de opstillede udgiftsrammer og at der gennemføres nye initiativer, der varigt kan styrke beskæftigelsen med 20.000 personer og opretholde den gennemsnitlige arbejdstid frem mod 2015.

  • Det operationelle pejlemærke for finanspolitikken er (strukturelle) offentlige overskud i intervallet ¾ - 1¾ pct. af BNP frem mod 2010 og strukturelt overskud i alle årene mellem 2010 og 2015.

  • Forløbet frem til 2015 opfylder EU's konvergenskriterier med hensyn til offentlige finanser, prisstabilitet, rente og stabil valutakurs.