Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2009

27-06-2008

Regeringen indgik den 14. og den 16. juni aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2009.

I aftalen med regionerne løftes aktiviteten på sygehusområdet i 2009 med godt 1,8 mia. kr., svarende til en aktivitetsvækst i forhold til 2008 på 3,5 pct. Det tilvejebringes ved et realløft på 785 mio. kr. og produktivitetsforbedringer på 2 pct. Sygehusområdet får samlet tilført 1,3 mia. kr., herunder til flere behandlinger, medicin, et løft til infrastruktur for klinisk kræftforskning mv. Endvidere afsættes 550 mio. kr. til sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring.

Ud over økonomiaftalens realløft tilføres regionerne med finanslovaftalen for 2008 yderligere ca. 360 mio. kr. i 2009 som følge af udmøntningen af en del af kvalitetsreformen. Heraf udgør implementeringen af trepartsaftalerne ca. 220 mio. kr.

Aftalen med kommunerne indebærer et niveauløft på 0,9 mia. kr. i forhold til aftalen for 2008. Dermed tager aftalen for 2009 afsæt i kommunernes budgetter for 2008. Udgangspunktet er herudover løftet med 650 mio. kr. i 2008 med henvisning til det specialiserede socialområde. Derudover løftes kommunernes serviceudgifter i 2009 med 350 mio. kr. til bedre service til borgerne.

Ud over økonomiaftalens realløft tilføres kommunerne med finanslovaftalen for 2008 yderligere ca. 880 mio. kr. i 2009 som følge af udmøntningen af en del af kvalitetsreformen. Heraf udgør implementeringen af trepartsaftalerne ca. 800 mio. kr.