Arbejdspapir nr. 17/2005

30-06-2008

Beregning af den strukturelle offentlige saldo

I arbejdspapiret redegøres for den metode til beregning af den strukturelle offentlige saldo, som Finansministeriet anvender i forbindelse med målingen af det underliggende overskud på de offentlige finanser. Der foretages endvidere en dekomponering af udviklingen i den strukturelle saldo over tid, herunder bidragene fra henholdsvis den førte finanspolitik og den estimerede udvikling i den strukturel-le beskæftigelse. De offentlige finansers konjunkturfølsomhed – opgjort ved den såkaldte budgetfaktor – er beregnet ved hjælp af den makroøkonomiske model ADAM. Det er en ny metode, som blandt andet har den fordel, at budgetfaktoren er relativt enkel at opdatere, og som giver mulighed for analyser af budgetfaktorens robusthed rent størrelsesmæssigt. Budgetfaktoren beregnet ud fra den ny metode er af nogenlunde samme størrelsesorden som de resultater, der fås via den tidligere metode. Den tidligere metode var baseret på direkte økonometrisk estimation af budgetfaktoren - en metode som også er anvendt af OECD.

Læs arbejdspapiret Beregning af den strukturelle offentlige saldo  

Forfatter: Michael Skaarup
Henvendelse: Michael Lund Nielsen - email: