Borgernær service - Handlingsplan for at frigøre ressourcer til borgernær service

02-06-2008

Handlingsplanen beskriver en række muligheder for at frigøre ressourcer i kommuner og regioner - ressourcer, som kommuner og regioner i stedet kan anvende til at forbedre servicen til borgerne. Handlingsplanen opgør et konkret potentiale på 2,2 mia. kr. i 2009 stigende til 7 mia. kr. i 2013 og peger på yderligere muligheder.

Handlingsplanen beskriver en række muligheder for at frigøre ressourcer i kommuner og regioner - ressourcer, som kommuner og regioner i stedet kan anvende til at forbedre servicen til borgerne. Handlingsplanen opgør et konkret potentiale på 2,2 mia. kr. i 2009 stigende til 7 mia. kr. i 2013 og peger på yderligere muligheder.

Ressourcerne kan frigøres ad fire veje:

  1. Færre udgifter til administration giver flere penge til service.
  2. Færre udgifter til indkøb og energi giver flere penge til service.
  3. Mindre sygefravær giver flere ressourcer til service.
  4. Ny teknologi og bedre arbejdstilrettelæggelse frigør ressourcer til service.

En sådan omprioritering af ressourcer er nødvendig i en tid, hvor lavere vækst i samfundsøkonomien sætter snævre rammer for væksten i de offentlige udgifter, og hvor det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere til de offentlige serviceopgaver.