Aftaler om Finansloven for 2009

10-11-2008

Aftaler om Finansloven for 2009 indeholder alle finanslovaftalerne for 2009