Danmarks nationale reformprogram 2008

15-10-2008

Reformprogram 2008 er Danmarks andet nationale reformprogram, og afløser reformprogrammet fra 2005. Danmarks Nationale Reformprogram 2008 er ikke en grundlæggende omformulering af den danske reformstrategi, men skal ses som en forlængelse af reformprogrammet fra 2005 og de mellemliggende fremskridtsrapporter fra 2006 og 2007. Sikring af finansiel stabilitet og minimering af de mulige negative konsekvenser af den finansielle uro er en aktuel udfordring, hvilket var årsag til, at der den 5. oktober 2008 blev indgået en politisk aftale om finansiel stabilitet. Men uanset den finansielle uro, er det fortsat en hovedprioritet for regeringen at gennemføre de nødvendige strukturøkonomiske reformer, som skal sikre, at Danmark kan udnytte globaliseringens muligheder og skabe det 21. århundredes velfærdsmodel.

Ledigheden er siden sidste år bragt yderligere ned og var i juli og august 2008 på et historisk lavt niveau på 1,6 pct. Den samlede beskæftigelse har også været fortsat stigende og er høj sammenlignet med andre lande. Den historisk lave ledighed betyder, at der nu mangler arbejdskraft i Danmark. Det er en central udfordring for Danmark at sikre den varigt højere beskæftigelse, idet udfordringen i form af kapacitetsbegrænsning på arbejdsmarkedet skal håndteres.

Lissabon-strategiens fire prioritetsområder og de af Kommissionen tre anviste fokusområder for Danmark er centrale referencepunkter i Danmarks Nationale Reformprogram 2008. Reformprogrammet fokuserer på planlagte og gennemførte reforminitiativer gennem de seneste år med særlig fokus på de seneste 12 måneder, herunder Jobplanen, Handlingsplanen for sygefravær, Skattenedsættelsen fra september 2007, Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen, udmøntningen af Globaliseringspuljen og Energiaftalen.

Læs bilagsrapporten til Danmarks nationale reformprogram 2008