Budgetoversigt 1, maj 2009

26-05-2009

Overskuddet på statens finanser er opgjort til 72¼ mia. kr. på statsregnskabet for 2008, mens der i 2009 skønnes et underskud på statens finanser på 21½ mia. kr.

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af de offentlige finanser i 2008 er overskud det opgjort til 63¼ mia. kr. (3,6 pct. af BNP). På baggrund af den aktuelle vurdering af dansk økonomi forventes der offentlige underskud på 22½ mia. kr. (-1,3 pct. af BNP) i 2009 og 60 mia. kr. (-3,3 pct. af BNP) i 2010.

Finanspolitikken i 2009 skønnes at stimulere den økonomiske aktivitet med 0,8 pct. af BNP i 2009 bl.a. i lyset af væksten i de offentlige forbrugsudgifter og skattenedsættelserne i medfør af skatteaftalen fra 2007. I 2010 skønnes aktiviteten øget yderligere med en finanseffekt på 0,5 pct. af BNP, der især er afledt af skattenedsættelserne i forårets skattereform. Der er ikke taget konkret stilling til finanspolitikken i 2010.