• Budgetoversigt 1, maj 2009

    Publiceret 28-05-2009

    Overskuddet på statens finanser er opgjort til 72¼ mia. kr. på statsregnskabet for 2008, mens der i 2009 skønnes et underskud på statens finanser på 21½ mia. kr.

  • Danish households' net wealth position

    Publiceret 22-05-2009

    This paper provides an assessment of the net wealth position of Danish households.