Økonomisk Redegørelse, maj 2009

26-05-2009

Økonomisk Redegørelse, maj 2009 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

Dansk økonomi oplevede i slutningen af 2008 et kraftigt tilbageslag som følge af finanskrisen i lighed med en lang række andre lande. Den globale finanskrise i efteråret forstærkede den opbremsning af dansk økonomi, der reelt allerede var begyndt i 2007. Stort set alle OECD-lande, inkl. Danmark, havde således negativ vækst i fjerde kvartal 2008, og det vil formentlig også være tilfældet i første kvartal i år. På den baggrund ventes aktiviteten i dansk økonomi for 2009 som helhed at være 2½ pct. lavere end i 2008. I 2010 ventes en fremgang i BNP på 1 pct.

Tilbageslaget har medført en markant stigning i ledigheden gennem foråret, men fra et lavt niveau. I marts var ledigheden således fortsat ca. 44.000 personer mindre, end da den nåede det laveste niveau under den sidste højkonjunktur. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft forventes at falde gennem hele perioden og medføre en stigning i ledigheden til 5 pct. af arbejdsstyrken i 2010 som helhed. Finanspolitikken er meget lempelig og bidrager væsentligt til at bremse stigningen i ledigheden.

Der er udsigt til meget markante svækkelser af de offentlige finanser som følge af konjunk-turpåvirkningen og de kraftige lempelser af finanspolitikken. Overskuddet i 2008 på 63¼ mia. kr. (3,6 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 22½ mia. kr. (1,3 pct. af BNP) i 2009 og 60 mia. kr. (3,3 pct. af BNP) i 2010.