• Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution

    Publiceret 12-03-2010

    Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution formidler eksisterende regler og grundlæggende krav til: Departementernes koncernstyring Mål- og resultatstyringen mellem d..

  • Danmarks Konvergensprogram 2009

    Publiceret 12-03-2010

    Danmarks Konvergensprogram 2009 (KP09) gør status for 2015-planen og udsigterne for de offentlige finanser i lyset af den globale krise og de økonomisk-politiske tiltag, der er taget siden den seneste ...