Danmarks Konvergensprogram 2009

12-03-2010

Danmarks Konvergensprogram 2009 (KP09) gør status for 2015-planen og udsigterne for de offentlige finanser i lyset af den globale krise og de økonomisk-politiske tiltag, der er taget siden den seneste opdatering i KP08.

Den globale krise har skærpet de økonomisk-politiske udfordringer. De store offentlige overskud i 2005-08 er vendt til betydelige underskud, og den offentlige gæld og rentebetalingerne på gælden er stigende. Det strukturelle underskud skønnes til 1,8 pct. af BNP i 2015 i fravær af nye initiativer.

Det centrale finanspolitiske sigtepunkt i KP09 er fortsat balance på de offentlige finanser i 2015 (strukturelt) i overensstemmelse med 2015-planen fra 2007. Målet om strukturel balance i 2015 indebærer et samlet konsolideringsbehov på omkring 31 mia. kr. frem mod 2015, og er i overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed. Der er usikkerhed om det præcise krav frem mod 2015, men udfordringen er under alle omstændigheder betydelig.

Med udsigt til et offentligt underskud på 5½ pct. af BNP i år er det lagt til grund, at Danmark i løbet af 2010 vil modtage en EU-henstilling om at forbedre den strukturelle saldo med ½ pct. af BNP om året i 2011-13, svarende til en samlet forbedring på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Forløbet i Konvergensprogrammet indebærer, at konsolideringskravet for at efterleve EU-henstillingen indfris frem mod 2013. Det kræver - vurderet på det nuværende grundlag - nye initiativer svarende til ca. 24 mia. kr. (2010-niveau).

For at opnå balance på de offentlige finanser i 2015 er der behov for yderligere konsolideringstiltag for 7 mia. kr. frem mod 2015. Det svarer til det uudmøntede reformkrav fra KP08 (reformkravet i KP08 korrigeret for virkningen af skattereformen).