Aftaler om finansloven for 2011

10-11-2010

Der er indgået aftale om finansloven for 2011 d. 8. november 2010.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har med aftalen om finansloven for 2011 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

  • Nye vækstinitiativer

  • Sæt kommunerne fri – forsøg med frikommuner

  • Ny Kræftplan III

  • Plads til flere unge i uddannelse

  • Modernisering af reglerne for familiesammenføring – nye krav om integrationsrelevante kvalifikationer

  • Målrettet indsats mod ghettoer