Bedre udgiftsstyring - Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

12-04-2011

Regeringen vil indføre et nyt styringssystem for de offentlige udgifter.

  • Bindende udgiftslofter skal sætte klare grænser for udgifterne i stat, kommuner og regioner.

  • Udgiftslofterne skal vedtages i Folketinget.

  • Udgiftslofterne skal sikre, at de finanspolitiske målsætninger føres ud i livet.

  • Lofterne skal gælde for en løbende fireårig periode.

  • Stat, kommuner og regioner skal hvert år holde sig inden for lofterne.

  • Økonomiske sanktioner skal understøtte overholdelse af udgiftslofterne.


Regeringen vil fremsætte lovforslag om udgiftslofter, som vil indeholde regler og rammer for det nye styringssystem.