Reformpakken 2020 - Kontant sikring af Danmarks velfærd (kort fortalt)

12-04-2011

Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi. Men de offentlige finanser er presset fra flere sider.

For det første blev dansk økonomi hårdt ramt af den internationale økonomiske krise i 2008. Regeringen har ført en meget offensiv krisepolitik. Det har bragt Danmark godt gennem krisen, men det har også tæret på de offentlige finanser.

Store offentlige overskud før krisen er vendt til store underskud efter krisen. I 2011 ventes underskuddet at blive på ca. 70 mia. kr. De store underskud indebærer, at den offentlige gæld stiger, og at rentebetalingerne på gælden også stiger.

For det andet bliver vi færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre. Frem mod 2020 vil befolkningsudviklingen reducere arbejdsudbuddet svarende til 65.000 personer. Samtidig bliver der 225.000 flere ældre. Det betyder lavere skatteindtægter og større udgifter til pensioner og sundhed.

Og for det tredje falder indtægterne fra Nordsøens olie og naturgas i de kommende årtier.

De tre udfordringer indebærer tilsammen, at vi mangler 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til at balancere. Regeringen har tilvejebragt finansiering af godt halvdelen af udfordringen med Genopretningsaftalen, men der udestår stadig en stor opgave.

Derfor fremlægger regeringen nu med Reformpakken 2020 et langtidsbudget for Danmark. Denne publikation genfortæller hovedkonklusionerne i Reformpakken.