Reformpakken 2020 - Kontant sikring af Danmarks velfærd

12-04-2011

Regeringen præsenterer med Reformpakken 2020 det solide fundament, der kan bringe Danmark helt ud af krisens skygge. Med konkrete initiativer vil vi skabe grundlaget for høj vækst, beskæftigelse og velstand – samtidig med at vi løser de finanspolitiske udfordringer.

Danmark blev som andre lande ramt hårdt af den internationale krise. Regeringen valgte at føre en offensiv krisepolitik. Det var muligt, fordi vi brugte de gode år til at nedbringe den offentlige gæld. Vi var derfor gældfri, da krisen ramte. Indsatsen har virket. Ledigheden er steget mindre end frygtet, og den er lavere end alle år fra 1975 til 2005.

Men samtidig er de store offentlige overskud før krisen vendt til store underskud, så langt øjet rækker. Vores udfordring er, at de offentlige udgifter er meget større end indtægterne. Den udfordring bliver større de kommende år, fordi vi bliver færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre. Det betyder færre skatteindtægter og øgede udgifter til bl.a. pension og sundhed.

Skal der være balance mellem indtægter og udgifter, står Danmark med en udfordring på ca. 47 mia. kr. frem mod 2020. Med Genopretningsaftalen har vi klaret godt halvdelen. Med ”Reformpakken 2020” fremlægger regeringen nu konkrete forslag, som kan klare resten. Vi har valgt reformvejen, der sikrer flere i arbejde, øget velstand og balance i de offentlige finanser.

Det forudsætter, at de offentlige udgifter ikke fortsætter med at stige mere end det, vi planlægger og aftaler med kommuner og regioner. Derfor vil vi indføre en ny lov om udgiftslofter og sanktioner, så alle i den offentlige sektor overholder deres budgetter.

Med reformerne kan vi øge den private beskæftigelse med 125.000 fra 2010 til 2020. Vi kan styrke indkomsterne i Danmark med mere end 60 mia. kr. Vi kan sikre fremgang på centrale velfærdsområder som sundhed, uddannelse og forskning. Og vi kan sikre sunde offentlige finanser – uden at skatten sættes op. Det skaber tryghed for borgere og virksomheder.