Budgetoversigt 2, august 2011

24-08-2011

Budgetoversigt 2, august 2011, giver en status for statens og de offentlige finanser i 2011 og 2012.

I 2012 skønnes statens underskud (dvs. underskuddet på DAU-saldoen) til 79¾ mia. kr. og nettokasseunderskuddet til 76¼ mia. kr. Dermed skønnes der en stigning på 36¼ mia. kr. i DAU-underskuddet og 38¼ mia. kr. i nettokasseunderskuddet i forhold til 2011. Stigningen skal blandt andet ses i sammenhæng med efterlønsudbetalingerne i 2012 på ca. 17 mia. kr. samt en ventet reduktion i indbetalingerne fra pensionsafkastskatten fra 2011 til 2012 som følge af udviklingen på aktiemarkedet.

Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 2,8 pct. af BNP i 2010 og skønnes til 3,8 pct. af BNP i 2011 samt 4,6 pct. af BNP i 2012. Underliggende skønnes de offentlige finanser imidlertid at blive forbedret fra 2010 til 2012, hvilket skal ses i sammenhæng med genopretningsaftalen, som indfrier henstillingen fra EU-kommissionen om at styrke den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-2013. Den strukturelle offentlige saldo ventes forbedret med ¾ pct. af BNP fra 2010 til 2012.

I 2012 skønnes finanspolitikken inkl. udbetalinger af efterlønsbidrag at være omtrent neutral for aktiviteten.