Ny vækst og styr på pengene - finanslovforslaget 2012

24-08-2011

Danmark blev i 2008 – sammen med resten af verden – ramt af den værste økonomiske krise i mange år. Regeringens mål har været klart. Danmark skal styres så skånsomt gennem krisen som muligt, og de menneskelige omkostninger begrænses. Det er baggrunden for de massive lempelser af den økonomiske politik i 2009 og 2010.

Krisen og krisepolitikken har betydet, at store overskud på de offentlige finanser er vendt til store underskud. Og der er udsigt til en lang periode med underskud, blandt andet fordi vi bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det er ikke en holdbar situation. Prisen er høj og kontant, hvis der ikke er tillid til den økonomiske politik. Det har vi set hen over sommeren, hvor en række sydeuropæiske lande har oplevet kraftige rentestigninger.

Det var baggrunden for Genopretningsaftalen fra foråret 2010, som forbedrer de offentlige finanser med 24 mia. kr. i perioden 2011 til 2013. Og det er baggrunden for de omfattende reformer i Aftaler om reformpakken 2020 fra dette forår, som forbedrer de offentlige finanser med 23 mia. kr. Dermed er der fundet konkret finansiering til de 47 mia. kr., der efter krisen mangler, for at skabe balance i den offentlige økonomi i 2020.

Finanslovforslaget for 2012 afspejler derfor de økonomiske konsekvenser af de initiativer og lovændringer, som regeringen har indgået aftaler om med et flertal i Folketinget, og som sikrer balancen i den offentlige økonomi i 2020. Inden for rammerne af de indgåede aftaler er der på finanslovforslaget prioriteret en række forbedringer på de borgernære serviceområder. Der er blandt andet flere penge til sundhedsområdet og til det rekordstore optag på uddannelserne. Desuden præsenterer regeringen sit oplæg til en sammenhængende og strategisk prioritering af satspuljemidlerne.

Hen over sommeren har vi oplevet, at økonomierne ude i verden og vores egen har tabt noget af pusten. Og vi har oplevet perioder med uro på de finansielle markeder. Det er regeringens vurdering, at risikoen for et mere alvorligt tilbageslag er tiltaget i forhold til tidligere.

Derfor fremlægger regeringen sammen med finanslovforslaget for 2012 en fuldt finansieret pakke, Holdbar vækst, der har til formål at sætte ekstra skub i økonomien i den nærmeste fremtid. Holdbar vækst skal få mere gang i boligmarkedet og det private forbrug. Og der skal sættes skub i de private investeringer og boliginvesteringerne. Samtidig betyder Holdbar vækst, at der fremrykkes offentlige investeringer, og indsatsen for at få flere unge og ufaglærte i job og uddannelse øges.