... vi kan jo ikke låne os til velfærd! - Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

25-01-2011

Danmark har som alle andre lande været ramt af den omfattende internationale økonomiske krise. Men dansk økonomi er nu godt på vej ud af krisen.

Danmark har kunnet gennemføre historisk store lempelser af finanspolitikken, fordi vi betalte af på gælden i de gode år. I 2007 var den offentlige nettogæld betalt af. Derfor har der været bedre råd til at holde en hånd under økonomien under krisen. Det har begrænset krisens menneskelige omkostninger. Ledigheden i Danmark er mindre end frygtet og lavere end i de fleste andre lande.

Krisen har imidlertid svækket den offentlige økonomi voldsomt. Store offentlige overskud er vendt til underskud. Der er med genopretningsaftalen taget de nødvendige skridt til at indfri henstillingen fra EU om at stramme finanspolitikken. Samlet er der gennemført væsentlige initiativer for at konsolidere dansk økonomi.