Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2012

28-06-2011

Regeringen indgik den 2. og 4. juni 2011 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2012.

Hovedtallene for regions- og kommuneaftalerne fremgår af tabel 1:

Tabel 1

Aftalte serviceudgifter i regioner og kommuner i 2011

Mio. kr., 2012-pl

Regioner

Kommuner

 

Sundhed

Regional udvikling

 

Udgangspunkt for aftalerne

91. 842

2.920

247.811 1)

Regionerne

     

Sygehuse

1.255

   

- Realløft til aktivitet

650

   

- Løft af aktivitet

1.300

   

- Produktivitetsforbedring på 2 pct.

-1.300

   

- Øvrige sygehusudgifter, herunder

sygehusmedicin

605

   

Sygesikring

245

   

- Praksissektoren

200

   

- Medicin

45

   

Kommunerne

     

Prioritering af borgernær service

   

1.284

Frigjorte ressourcer - gensidighedsaftalen

   

-534

Frigjorte ressourcer - administration

   

-750

 


1) Inkl. aktivitetsafhængig medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, jf. aftalen om regionernes økonomi for 2012