Skriftlige bemærkninger til Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2011

03-11-2011

Regeringen har i forbindelse med fremsættelse af forslag til finanslov også
foretaget en vurdering af konjunktursituationen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er på den baggrund enig i, at vækstudsigterne skal nedjusteres. De mere afdæmpede vækstudsigter betyder, at ledigheden i en periode vil fortsætte med at stige, og at der vil ske en forværring af de offentlige finanser, så underskuddet kan nå op på omkring 95 mia. kr. næste år.