Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser

03-11-2011

En opdatering af konjunkturudsigterne indebærer, at der p.t. skønnes en BNP-vækst på 1,1 pct. i 2011 og 1,3 pct. i 2012, når der ses bort fra regeringens oplæg til finanslov 2012.

Der er dermed i udgangspunktet tale om en nedjustering af væksten på omkring ¼ pct.-point i 2011 og ½ pct.-point sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, august 2011. Det er bl.a. den internationale usikkerhed og skuffende tal for det private forbrug, der bidrager til lavere fremgang i den økonomiske aktivitet. Samtidig skønnes et offentligt underskud på 95 mia. kr. i 2012, hvilket er godt 10 mia. kr. mere end i august. Regeringens oplæg og prioriteringer i forbindelse med finansloven for 2012, herunder kickstarten, jf. Ansvar og Handling – oplæg til finanslov 2012, er ikke indregnet heri.