På vej mod et stærkere Danmark - finanslovforslaget 2013

Forsidebillede til På vej mod et stærkere Danmark, finanslovforslag 2013
27-08-2012

Regeringsgrundlaget markerer et klart kursskifte for Danmark, og regeringen tog med finansloven for 2012 de første skrift til at indfri ambitionerne i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen.

Forud for finansloven for 2012 gennemførte regeringen et grundigt kasseeftersyn af dansk økonomi. Det pegede bl.a. på et stort underskud på de offentlige finanser, og at regeringen overtog en række ubetalte regninger. Samtidig var udviklingen i de økonomiske konjunkturer svagere end ventet. På den baggrund gennemførte regeringen en kickstart af dansk økonomi, som fremrykker og igangsætter investeringsprojekter for i alt 17 ¾ mia. kr. i 2012 og 2013. 

De nye initiativer på finansloven for 2012 blev finansieret krone for krone via klare prioriteringer og nye indtægter. Det har bl.a. banet vejen for at afskaffe en række fattigdomsydelser, styrke indsatsen over for social dumping, sætte et nyt fokus på økologi og grøn omstilling, skabe plads til flere i uddannelse og sikre ressourcer til et bedre og mere lige sundhedsvæsen.

Med finanslovforslaget for 2013 viderefører regeringen linjen i den økonomiske politik.