Økonomisk Analyse nr. 6, - Indkomsten varierer naturligvis gennem livet

27-11-2012

Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger for et enkelt år. Det kan resultere i et unuanceret billede og i værste fald fejlslutninger.