• Forslag til finanslov for finansåret 2015

  Publiceret 26-08-2014

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Budgetoversigt 2, august 2014

  Publiceret 26-08-2014

  Budgetoversigt 2, august 2014 giver en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

 • Et stærkere fællesskab finanslovforslaget 2015

  Publiceret 26-08-2014

  Kernen i den danske samfundsmodel er fællesskab. Via skatterne er vi fælles om at finansiere alt fra hospitaler og skoler til folkepension og kontanthjælp. Fællesskabet giver tryghed og frihed for den ...

 • Økonomisk Redegørelse, august 2014

  Publiceret 26-08-2014

  Genopretningen af dansk økonomi fortsætter, og særligt på arbejdsmarkedet er der bedring at spore.