Økonomisk Redegørelse, august 2014

26-08-2014

Genopretningen af dansk økonomi fortsætter, og særligt på arbejdsmarkedet er der bedring at spore.

Væksten ventes at tiltage i år og til næste år som følge af bedring både i udlandet og herhjemme. Samtidig understøttes fremgangen af de seneste års reformer, der styrker fundamentet for vækst.