Statens selskaber 2015

Statens selskaber 2015
27-08-2015

Statens selskaber 2015 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder og fire interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande medtaget i publikationen. Alle tre er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

Resultaterne for 2014 viser, at mange af selskaberne har lagt den økonomiske krise bag sig, og at de er begyndt at høste gevinsterne af effektiviserings- og konsolideringsindsatserne de foregående år. For DONG Energy betød de kraftige prisfald på olie og gas, at selskabet måtte foretage store nedskrivninger på selskabet olie- og gasaktiviteter, hvilket påvirkede resultatet i negativ retning.

Statens nye ejerskabspolitik, der blev offentliggjort i april 2015, skal medvirke til at gøre statens ejerskabsudøvelse mere struktureret og reflekteret og derigennem bidrage til en øget professionalisering af ejerskabsudøvelsen. Dette vil bl.a. ske gennem udarbejdelse af strategiske ejerskabsdokumenter og opstilling af finansielle mål mv. for hvert selskab. Disse mål vil vi følge op på i forbindelse med næste års publikation.

Regeringen ønsker, at der skal være stabile rammer for de enkelte selskabers drift og udvikling. Derfor vil regeringen søge at indgå en bred politisk aftale om udviklingen og rammerne for de enkelte statslige selskaber. I forlængelse heraf vil regeringen gennemføre en analyse af den interne statslige organisering af ejerskabsvaretagelsen for at vurdere, om denne kan styrkes.