• Budgetvejledning 2016

  Budgetvejledning 2016

  Publiceret 18-12-2015

  Budgetvejledning 2016 erstatter Budgetvejledning 2014 og gælder fra og med finansåret 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært Rigsrevisionens beretning om aktstykker om ...

 • Familie på kælketur

  Økonomisk Redegørelse, december 2015

  Publiceret 10-12-2015

  Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Siden fremgangen på arbejdsmarkedet satte ind ved udgangen af 2012, har stadig flere fundet beskæftigelse i den private sektor, og ledigheden er faldet. Det skabe ...

 • Aftaler om finansloven for 2016

  Aftaler om finansloven for 2016

  Publiceret 23-11-2015

  Få et samlet overblik over finanslovsaftalerne for 2016.

 • Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016

  Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016

  Publiceret 19-10-2015

  Regeringen indgik den 3. juli 2015 et forhandlingsresultat med KL om kommunernes økonomiske rammer for 2016, hvilket blev efterfulgt af en opfølgningsaftale den 25. september 2015. Regeringen og Dansk ...

 • Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder

  Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder

  Publiceret 01-10-2015

  Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser.

 • Forslag til finanslov for finansåret 2016

  Forslag til finanslov for finansåret 2016

  Publiceret 29-09-2015

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Som følge af den sene afholdelse af fo ...

 • Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016

  Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016

  Publiceret 29-09-2015

  Forslaget til finanslov for 2016 fremsættes på et tidspunkt, hvor de offentlige finanser er under pres. Regeringens kasseeftersyn viste for nylig, at underskuddet på den offentlige saldo desværre er s ...

 • Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019

  Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019

  Publiceret 29-09-2015

  På baggrund af regeringens fulde finanslovforslag for 2016 er der udarbejdet en opdateret fremskrivning af den realøkonomiske udvikling og de offentlige finanser frem mod 2020.

 • Budgetoversigt 3, september 2015

  Budgetoversigt 3, september 2015

  Publiceret 29-09-2015

  Budgetoversigt 3, september 2015 giver en kort status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

 • Statens selskaber 2015

  Statens selskaber 2015

  Publiceret 27-08-2015

  Statens selskaber 2015 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige of ...