Økonomisk Redegørelse, december 2015

Familie på kælketur
10-12-2015

Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Siden fremgangen på arbejdsmarkedet satte ind ved udgangen af 2012, har stadig flere fundet beskæftigelse i den private sektor, og ledigheden er faldet. Det skaber tryghed og optimisme, som går hånd i hånd med fremgang på boligmarkedet. Derfor ser vi nu, at husholdningernes forbrug stiger igen efter flere år med en forsigtig udvikling. Det bidrager til, at væksten øges i de kommende år.

Den økonomiske vækst bliver med andre ord stadig mere selvbærende. I takt med at opsvinget tager til i styrke, er der udsigt til en fremgang i den private beskæftigelse på mere end 80.000 personer i perioden fra 2015 til 2017. Det betyder, at finanspolitikken skal tilpasses en ny situation, efter at den i de senere år er gået helt til grænserne. 

Derfor har regeringen med finansloven for 2016 planlagt en ansvarlig finanspolitik, som gradvist ruller de seneste års lempelige finanspolitik tilbage og skaber afstand til budgetlovens grænse for underskuddet på den strukturelle saldo. Det er rettidig omhu, at vi nu starter tilpasningen af finanspolitikken til en økonomi i fremgang. Vi skal have normaliseret de offentlige finanser, så opsvinget ikke kører af sporet. Dette er afstemt med målet om strukturel balance i 2020, som sikrer at finanspolitikken er holdbar.  Derfor vil der også være stramme rammer for de kommende års finanspolitik. 

I de kommende år vil være den private sektor, der driver væksten. Når der er plads til holdbar vækst i beskæftigelse og velstand i de kommende år, skyldes det, at vi gennem reformer har skabt rum på arbejdsmarkedet. Regeringen vil fortsætte dette arbejde, så vi styrker grundlaget yderligere for stigende beskæftigelse i den private sektor. I det nye år tager regeringen bl.a. hul på Jobreform 2, der skal øge gevinsten ved at tage et arbejde.