Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014

Omslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014
29-01-2015

Regeringen har i dag torsdag d. 29. januar fremsat forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014.

Det følger af Grundloven, at alle offentlige udgifter skal have hjemmel i enten finansloven, en midlertidig bevillingslov eller tillægsbevillingsloven. Finansloven skaber hjemmel vedrørende de budgetterede udgifter i det kommende finansår, mens tillægsbevillingsloven skaber hjemmel for ændrede bevillinger i det forgangne finansår.

Derfor fremsætter regeringen i begyndelsen af hvert år forslag til lov om tillægsbevilling for det forgangne år. Bevillingsændringerne, der beskrives i forslag til lov om tillægsbevilling, er allerede godkendt i separate processer, som fx aktstykker, der er godkendt af Finansudvalget, ny lovgivning vedtaget af Folketinget, statslige cirkulærer udsendt af Finansministeriet eller har hjemmel i årets finanslov eller Budgetvejledningen.

Det er muligt at klikke rundt i publikationen ved hjælp af bogmærkerne i venstre side, når pdf-filen åbnes.

Filen indeholder 656 sider.