Det nationale reformprogram, Danmark 2015

Det nationale reformprogram, Danmark 2015
27-03-2015

Gennem en række reformer og initiativer har regeringen øget mulighederne for fremgang og styrket beskæftigelsen og erhvervslivets vilkår.

Danmarks nationale reformprogram er en årlig redegørelse for regeringens reformstrategi og opfølgning på konkrete EU-anbefalinger.