Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016
19-10-2015

Regeringen indgik den 3. juli 2015 et forhandlingsresultat med KL om kommunernes økonomiske rammer for 2016, hvilket blev efterfulgt af en opfølgningsaftale den 25. september 2015. Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016.