Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder

Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder
01-10-2015

Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen ønsker, at de statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet tættere på borgere og virksomheder. Derfor flytter regeringen et historisk stort antal statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de fire andre regioner i landet.

I alt flyttes ca. 3.900 arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden. Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

Arbejdspladserne flyttes til 38 byer fordelt over hele landet. Flytningen er en kombination af flytning af hele institutioner og dele af institutioner.

Flytningen af statslige arbejdspladser gennemføres for at opnå en bedre balance og udvikling i hele landet og for at sikre statslige institutioner, der er tæt på borgere og virksomheder. Statslige arbejdspladser er ikke i sig selv nok til at skabe vækst, men de er en del af den samlede og meget offensive indsats, regeringen gør for at sikre vækst og udvikling i hele landet.

Flytningen sker samtidig under hensyntagen til opretholdelsen af faglige miljøer og effektiv drift af institutioner og myndigheder.