Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019
29-09-2015

På baggrund af regeringens fulde finanslovforslag for 2016 er der udarbejdet en opdateret fremskrivning af den realøkonomiske udvikling og de offentlige finanser frem mod 2020.

Fremskrivning udgør grundlaget for forslag om ændring af udgiftslofterne for 2015-2018 samt nyt forslag til udgiftslofterne for 2019.