Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016

Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016
29-09-2015

Forslaget til finanslov for 2016 fremsættes på et tidspunkt, hvor de offentlige finanser er under pres. Regeringens kasseeftersyn viste for nylig, at underskuddet på den offentlige saldo desværre er større end forventet før valget. For at leve op til budgetloven er det en bunden opgave at rette op.

Udgangspunktet for finansloven for 2016 er derfor, at der ikke er noget råderum på forhånd til nye initiativer og tiltag. Hvis vi vil noget nyt, skal vi derfor krone-for-krone finde finansieringen ved besparelser og omprioriteringer på andre områder.

Regeringen vil forandre for at forbedre. Og vi har nogle klare prioriteter, som afspejler sig i forslaget til finanslov:

  • Vi prioriterer økonomisk ansvarlighed. Vi skal værne om den høje tillid på finansmarkederne til dansk økonomi og leve op til de krav, som budgetloven og EU’s regler, stiller til os. Og vi skal starte arbejdet med at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser, så det er realistisk at få balance i 2020. 

  • Vi prioriterer kernevelfærden, særligt sundhed med forslaget til finanslov. Regeringen lægger op til at bruge 2,4 mia. kr. ekstra i 2016 til blandt andet ny medicin, bedre forhold for ældre medicinske patienter samt til at sikre en hurtigere udredning og behandling. 

  • Vi prioriterer vækst i hele Danmark. Regeringen gik til valg på at løfte hele Danmark. Det gør vi blandt andet med en samlet plan for vækst også uden for de store byer og en håndsrækning til et vigtigt, men trængt landbrugserhverv.

  • Vi prioriterer stærke virksomheder. De private virksomheder skaber de indtægter, som Danmark skal leve af. Derfor skal virksomhederne også have gode vilkår. Forslaget til finanslov for 2016 indeholder en vifte af initiativer, der lette byrder og vilkår for erhvervslivet.

Når vi prioriterer disse områder, må vi omvendt tilpasse indsatsen på andre områder for at kunne finde finansieringen. Her mener regeringen blandt andet, at det giver mening at tilpasse niveauet for udviklingsbistand og forskning. På begge områder vil Danmark fortsat ligge i den absolutte internationale top.

Som finansminister ved jeg, at forandringer af det bestående næsten altid skaber ballade. Men når kritikken sætter ind, så husk altid grunden: Vi nedjusterer budgetterne en smule for at kunne løfte indsatsen på andre områder. Når udviklingsbistanden bliver lidt lavere, er det altså for at frigøre penge til fx at kunne hjælpe demente og ældre. Tingene må naturligvis ses i en sammenhæng.

God fornøjelse med læsning af forslaget til finanslov for 2016.