Økonomisk Redegørelse, december 2016

""
09-12-2016

Den langstrakte genopretning af dansk økonomi efter først den globale finanskrise og siden gældskrisen i Europa nærmer sig sin afslutning.

Produktionen er vokset hvert år siden 2009, og der er udsigt til yderligere fremgang. Det private forbrug er vokset pænt det seneste år, hvilket har gjort væksten bredere funderet. Privatforbruget understøttes af en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen fortsætter med at stige.