• Udgiftslofter og statens finanser

  Udgiftslofter og statens finanser, december 2016

  Publiceret 12-12-2016

  I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2016-17.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2016

  Publiceret 09-12-2016

  Den langstrakte genopretning af dansk økonomi efter først den globale finanskrise og siden gældskrisen i Europa nærmer sig sin afslutning.

 • Aftaler om finansloven for 2017

  Aftaler om finansloven for 2017

  Publiceret 23-11-2016

  Få et samlet overblik over finanslovaftalerne for 2017.

 • ""

  Fordeling og incitamenter 2016

  Publiceret 10-10-2016

  En ny omfattende publikation fra Skatteministeriet sætter tal på en række aspekter i danskernes økonomi. Overordnet set stiger danskernes velstand og indkomster uden, at de senere år har givet mærkbar ...

 • Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Et stærkere Danmark - Vækst 2016

  Et stærkere Danmark - Vækst 2016

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.

 • Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringens forslag til finanslov for 2017 handler om kernevelfærd, tryghed og ansvarlighed.

 • Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort p ...

 • Udgiftslofter og statens finanser

  Udgiftslofter og statens finanser, august 2016

  Publiceret 30-08-2016

  Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

 • Et stærkere Danmark - JobReform

  Et stærkere Danmark - JobReform

  Publiceret 30-08-2016

  Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.