Udgiftslofter og statens finanser, december 2016

Udgiftslofter og statens finanser
12-12-2016

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2016-17.

På baggrund af den statslige udgiftsopfølgning 3 forventes de statslige udgiftslofter i 2016 overholdt. Udgifterne på finansloven for 2017 er fastlagt i overensstemmelse med udgiftslofterne for 2017.

I 2016 skønnes et underskud på statens finanser (DAU-saldoen) på 14,8 mia. kr., svarende til 0,7 pct. af BNP. Sammenlignet med augustvurderingen er det skønnede DAU-underskud for 2016 reduceret med 7,7 mia. kr. På finanslovforslaget for 2017 er der budgetteret med et underskud på DAU-saldoen på 20,6 mia. kr., svarende til 1 pct. af BNP.