Økonomisk Analyse - Produktivitet og konkurrence

Økonomisk analyse - Produktivitet og konkurrence
12-01-2016

Gode rammevilkår for danske virksomheder er afgørende for økonomisk vækst på langt sigt. Selv om virksomhedernes rammevilkår på en række områder er sunde, er det centralt løbende at efterse og styrke rammerne for vækst og produktivitet. Det kan fx være gennem forenkling og mere effektiv erhvervsregulering, konkurrencedygtig erhvervsbeskatning, byrdelettelser samt gennem tiltag, som styrker konkurrencen.

Erhvervslivets rammevilkår spiller en vigtig rolle for produktivitetsudviklingen og dermed for velstanden i samfundet, da produktivitetsudviklingen historisk set har været den primære drivkraft til vækst og velstand. Den danske produktivitetsvækst har imidlertid været lav de seneste 20 år – både i et historisk og internationalt perspektiv – og i de økonomiske fremskrivninger lægges det til grund, at produktivitetsvæksten fremadrettet forbliver forholdsvist lav på linje med gennemsnittet siden 1995.