Økonomisk Analyse - Uddannelse og arbejdsmarkedet

Økonomisk analyse - Uddannelse og arbejdsmarkedet
12-01-2016

Uddannelsesoptaget er steget kraftigt i de seneste år. Det gælder først og fremmest optaget på de videregående uddannelser, men også på ungdomsuddannelserne set under ét, dvs. på gymnasierne og de erhvervsfaglige uddannelser. Der er således udsigt til en fortsat væsentlig stigning i befolkningens generelle uddannelsesniveau fremadrettet.

Dette kapitel belyser en række forhold, som kan have betydning for hvor store velstandsgevinster, der kan forventes som følge af den fremtidige stigning i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Analyserne bygger således videre på beregningerne af velstandsgevinsterne ved øget uddannelse i Finansredegørelse 2014.