Et stærkere og mere trygt digitalt samfund - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Et stærkere og mere trygt digitalt samfund - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
12-05-2016

Danmark står lige som resten af verden over for en række grundlæggende forandringer. Den hastige digitale udvikling er allerede i gang med at forandre måden, vi lever på, måden vi driver forretning på, og måden den offentlige sektor yder service og velfærd på.

Den teknologiske udvikling har til alle tider skabt ændringer i vores liv og givet os muligheder, de færreste af os ville undvære i dag. Med opfindelsen af bilen fik vi langt større fleksibilitet og handlerum. Automatiseret forarbejdning og pakning af fødevarer gav nye muligheder for forsyning og et fleksibelt forbrug. Arbejdsfunktioner er forsvundet, men nye typer job er opstået i stedet. Det har vi set mange gange før.

Det nye er hastigheden og forandringskraften i den teknologiske udvikling, der vil tage yderligere fart de kommende år. Den digitale udvikling er så hastig, voldsom og uforudsigelig, at det vil udfordre og ændre vores samfund på måder, vi endnu ikke kan forestille os.

Vi kan mindre end nogensinde før forudsige, hvad fremtiden bringer af nye løsninger. Kunstig intelligens, nano- og bioteknologi samt vidtstrakt brug af Big Data banker allerede på døren. Så fremtiden er nu, ikke om en generation eller to.

De nye teknologier åbner et væld af muligheder. Samtidig udfordrer udviklingen vores samfund og stiller krav til, at Danmark omstiller sig. Det er ikke et spørgsmål, om udviklingen rammer os – men hvordan vi som samfund formår at tilpasse os og udnytte de nye teknologiske muligheder til at skabe velfærd og velstand samtidig med, at vi bevarer den tryghed og tillid til hinanden og til samfundet, som er unik for Danmark. 

Et digitalt Danmark 

Som med globalisering rejser digitaliseringen mange svære spørgsmål. På en række områder er Danmark godt forberedt til den nye virkelighed. På andre områder skal vi fortsat lære. Derfor må den offentlige sektor i tæt samarbejde med erhvervsliv, interesseorganisationer mv. arbejde for at skabe grundlaget for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt samfund i en stadigt mere digitaliseret verden.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker kursen for den fællesoffentlige digitalisering og for dennes samspil med erhvervslivet. Sammen med alle de virksomheder og offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner, som hver dag udnytter digitaliseringens muligheder, medvirker strategien til at støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark.

Nogle tiltag igangsættes nu. Andre initiativer vil blive fastlagt eller justeret på vej mod 2020 i lyset af de muligheder og udfordringer, vi vil møde. På den måde ruster vi gradvist såvel befolkningen som offentligt ansatte og virksomhederne til fremtidens digitale Danmark.

Regeringen, KL og Danske Regioner