Økonomisk Redegørelse, maj 2016

Økonomisk Redegørelse, maj 2016
27-05-2016

Der er fortsat opsving i dansk økonomi. De sidste tre år er den private beskæftigelse steget med 82.000. Det har øget indkomsterne og optimismen i husholdningerne, som igen er begyndt at øge deres forbrug. Det er med til at lægge et godt fundament for fortsat fremgang. Samtidig er ledigheden faldet til det laveste niveau i 40 år, når man ser bort fra de to år under højkonjunkturen i 2000’erne, hvor presset på arbejdsmarkedet var størst. De senere års reformer, ikke mindst tilbagetrækningsreformen, øger arbejdsstyrken år for år og giver plads til yderligere fremgang i beskæftigelsen.

Men det betyder ikke, at vi nu kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Den stærke fremgang i beskæftigelsen medfører, at der er stadig færre ledige hænder på arbejdsmarkedet. Derfor er det nu tid til gradvist at rulle de finanspolitiske lempelser tilbage, som holdt hånden under økonomien i de trange år, og som har betydet, at de offentlige udgifter stadig er høje i historisk lys. Den proces indledte vi med finansloven for i år. Det er ansvarlig finanspolitik, som bidrager til at holde dansk økonomi på sporet.

På tre år er statens forventede olieindtægter faldet med, hvad der svarer til knap halvdelen af udgifterne til folkeskolen. Det giver stramme rammer i den offentlige økonomi. Tager man samtidig bestik af det øgede udgiftspres fra de nytilkomne flygtninge, står det klart, at vi skal blive bedre til at sikre, at de offentlige midler rækker længere.

Samtidig har væksten i dansk økonomi i de senere år ikke stået mål med den stigende beskæftigelse. Det så vi senest i 2015. Det peger på en væsentlig udfordring i de kommende år: Vi skal skabe bedre rammer for, at virksomhederne kan øge produktiviteten, så vi styrker vækstpotentialet i Danmark.

Regeringen fremlægger senere på sommeren en 2025-plan, som udstikker rammerne for de kommende års økonomiske politik. I den forbindelse vil vi både adressere de udfordringer, som følger med de stramme rammer for finanspolitikken, og udfordringen med at øge vækstpotentialet. Samtidig vil regeringen lancere et udspil til anden fase af Jobreformen, som blev igangsat sidste år. Regeringen lægger vægt på, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Når flere finder beskæftigelse og kan forsørge sig selv, er vi både med til at sikre et holdbart opsving og mindske de offentlige udgifter.